praktijk voor muziektherapie
muziekles en begeleiding
Muziek
verbindt!

Welkom op de website van Muziwijs!


Muziwijs is in 2011 opgezet door Fleur Taken.

Ik wil graag bijdragen aan de persoonlijke groei en communicatiemogelijkheden van kinderen en volwassenen middels muziek. Ik ga uit van de kracht van ieder individu. Mogelijkheden zijn het uitgangspunt en niet een eventuele diagnose.

In een plezierige, speelse en creatieve omgeving nodig ik iedereen uit om hun kwaliteiten en talenten te ontplooien. Ik zie mensen graag stralen!

Ik ben opgeleid tot muziektherapeut en heb een BSc psychologie. Ik heb brede ervaring met uiteenlopende leeftijden en doelgroepen en zet mij actief in voor het verdiepen en verbreden van mijn professionele vaardigheden.

Curriculum Vitae Fleur Taken


Opleidingen


Creatieve Therapie: Muziek
Hogeschool Utrecht
2005 – 2009

Bachelor Psychologie
Universiteit Utrecht
2004 – 2010

Werkervaring


Eigenaar
Muziwijs
2011 – heden

Redactielid
Tijdschrift voor vaktherapie
2011 – heden

Muziektherapeut
Justitiële Jeugdinstelling LSG-Rentray, Lelystad
2011 – 2013

Muziektherapeut
Psychiatrische kinderkliniek van het Erasmus MC, Rotterdam
2009 – 2010

Muziektherapeut
Rotterdams Medisch Paedologisch Instituut
2009 – 2010

Trainer op gebied van gedrag, taal en spel volgens de principes van Applied Behaviour analyses (ABA) methode
2007 – 2012

Muziekbegeleider van een band voor volwassenen met een verstandelijke beperking te Amersfoort.
2008 – 2009

Stagiaire muziektherapie
Vosseveld, kinderpsychiatrische afdeling van het UMC Utrecht te Soest.
2007 – 2008

Muziektherapie


Bij muziektherapie wordt muziek ingezet om mensen te helpen op motorisch, emotioneel, sociaal of cognitief gebied. Er kan muziek worden beluisterd maar meestal wordt actief muziek gemaakt. Denk hierbij aan zingen, songwriting, het spelen op activerende of rustgevende instrumenten, improvisaties en muzikale rollenspelen.

Het is niet belangrijk dat de cliënt muzikaal is of al een instrument kan bespelen. Bij muziektherapie ligt de nadruk op de muzikale vormgeving en de beleving en minder op technische beheersing. De mogelijkheden van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Doelen


Door zelf muziek te (durven) maken, kunnen gevoelens worden geuit, groeit het zelfvertrouwen en kunnen allerlei vaardigheden op speelse wijze worden geoefend. Hieronder staan per gebied enkele therapiedoelen genoemd. De doelen worden in nauw overleg met ouders/verzorgers en/of andere behandelaars opgesteld.

Doelen op emotioneel gebied

• Zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren
• Leren uiten van emoties
• Leren omgaan met spanning en boosheid
• Faalangst verminderen

Doelen op sociaal gebied

• Communicatie stimuleren
• Sociale vaardigheden opdoen en uitbreiden
• Assertiviteit vergroten

Doelen op cognitief gebied

• Concentratie verbeteren
• Spraak- en taalontwikkeling stimuleren
• Executieve functies trainen (bijv. geheugenfuncties)

Doelen op motorisch gebied

• Fijne en grove motoriek stimuleren
• Lichaamshouding verbeteren
• Spierspanning verminderen

Doelgroepen


Kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Voor de meeste kinderen is spel de meest prettige en natuurlijke manier om de dingen die ze mee maken te verwerken en zich te ontwikkelen. Veel kinderen hebben bovendien een interesse in muziek. Muziektherapie sluit dan ook goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Tijdens muziektherapie kunnen kinderen al spelend gevoelens en ervaringen uiten en verwerken. Ook worden allerlei sociale, cognitieve en motorische vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. Het zelfvertrouwen groeit en de kinderen ervaren het plezier van samenspel.
Muziwijs heeft ervaring met autisme, ADHD, gedragsstoornissen, leerstoornissen, communicatiestoornissen en hechtingsstoornissen.

Mensen met een verstandelijke beperking

Muziektherapie kan aansluiten bij elk cognitief- of ontwikkelingsniveau en geeft mensen de mogelijkheid om zich zonder woorden te uiten en te communiceren met anderen. De nadruk ligt op doen en ervaren en minder op praten. Dit maakt muziektherapie bij uitstek geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een ernstige meervoudige beperking

Muziek geeft mensen een stem en geeft zelfs de meeste geïsoleerde mensen een prettige ervaring en mogelijkheid tot sociaal contact. Muziwijs beschikt over diverse belevings- en ervaringsgerichte instrumenten die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met een meervoudige beperking.

Mensen met dementie

Muziek activeert veel meer hersendelen dan taal waardoor mensen met dementie vaak beter reageren op muziek. Tot in de laatste stadia van dementie kan muziek mensen nog bereiken en een sociaal of emotioneel isolement doorbreken. Door muziek te luisteren of muziek te maken, nemen gedragsproblemen en onrust af en kunnen ontspanning, rust en contact ontstaan.

Baby- en peutermuziek


Kinderen zijn dol op muziek! Door je kindje al vroeg in aanraking te laten komen met muziek, kan het zijn natuurlijk aanleg voor muziek verder ontwikkelen. Ook is bewezen dat muziek veel andere ontwikkelingsgebieden stimuleert, zoals taal- en spraak en de motoriek. Samen bezig zijn met muziek is dus niet alleen erg leuk maar ook heel leerzaam.

Muziwijs biedt muziekcursussen voor (groot)ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook geeft Muziwijs muzieklessen op kinderdagverblijven en verzorgt Muziwijs muziekactiviteiten voor kinderfeestjes.

Meer informatie


Kinderen houden van muziek!

Muziek trekt de aandacht, prikkelt de verbeelding en zet aan tot dans en beweging. Door samen muziek te maken worden alle ontwikkelingsgebieden van je kind gestimuleerd. Muziek nodigt kinderen uit om zich te focussen en te concentreren en liedjes en versjes verbeteren het spraak- en taalvermogen. Door het groepsgewijs muziek maken, oefenen de kinderen spelenderwijs met sociale vaardigheden zoals op je beurt wachten en het delen van spelmateriaal.

Ervaren en beleven

De cursussen van Muziwijs bestaan uit een gevarieerd en interactief aanbod van versjes, liedjes en muziek- en bewegingsspelletjes. Er zijn belletjes, eitjes, xylofoons en trommels en grotere instrumenten zoals piano en gitaar. Spelenderwijs komen muzikale tegenstellingen aan bod zoals hoog en laag, snel en langzaam en hard en zacht. De lessen volgen de seizoenen van het jaar. In de herfst zijn we hoge bomen met vallende blaadjes. Als het sneeuwt, maken we een muzikale rit met de arrenslee en in het voorjaar zijn we jonge eendjes op weg naar de vijver. De lessen zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

Vaste opbouw

In de cursussen worden veel activiteiten herhaald zodat de kinderen de tijd hebben om alles op te nemen en te verwerken. Aan het begin van de les verwelkomt Bellebeertje alle kinderen en de les wordt afgesloten met het afscheidsliedje. Het opruimen gebeurt onder het zingen van een opruimliedje. Door de herkenning ontstaat overzicht en voelen de kinderen zich veilig.

Kijken, luisteren en meedoen

Het beleven en plezier ervaren staan voorop en de kinderen kunnen op hun eigen manier meedoen aan de les. Het ene kind wil direct meespelen, terwijl het andere kind liever eerst luistert of het spelmateriaal wil onderzoeken. Er zijn ook kinderen die zo druk zijn met observeren dat ze pas thuis alles gaan nadoen.


Winterlessen 2022

Op maandag 8, woensdag 10 en vrijdag 12 november starten de nieuwe muziekcursussen! We starten met liedjes over de herfst en vegen als opa bakkebaard met de strijkstok over de snaren van de cello. Als Sinterklaas weer in het land is, maken we samen de golven van de zee, gaan we dansen als pietjes op het dak en maken we het geluid van de stoomboot. Als het bijna Kerstmis is, zingen we over de dieren in het stalletje. We schudden met de belletjes, stappen samen in de arreslee en maken dromerige klanken op de hangxyolofoon. De laatste twee lessen staan in het teken van de winter. 

In een sfeervolle oude boerenschuur gaan we samen met de kinderen op een muzikale ontdekkingstocht. We zingen liedjes en de kinderen kunnen volop muziek maken met grote en kleine instrumenten de klanken van verschillende instrumenten zelf ontdekken.

De groepslessen in Ruurlo duren 40-45 minuten en vinden plaats in de sfeervolle praktijkruimte aan de Muldersweg 3 in Ruurlo. Wil je zeker zijn van een plekje? Schrijf je dan hieronder in voor een cursus. Graag tot ziens!

 

Thuis meedoen met de muzieklessen? 

Muziwijs heeft ook een digitale lessenserie over de herfst. In vier vrolijke lessen zingen we over kabouters, egeltjes, eekhoorns en vallende blaadjes! Je kind wordt uitgenodigd om mee te zingen en muziek te maken met materialen die iedereen in huis heeft.

Op een speelse manier wordt je kind uitgenodigd tot zelf muziek maken. We zingen de leukste klassiekers en er komen veel nieuwe liedjes voorbij over de herfst. De lessen zijn een mooie aanvulling op de groepslessen en een leuke manier om alvast kennis te maken met de muzieklessen. Kinderen die meedoen met de digitale lessen wennen sneller aan de groepslessen. 

Je kunt de lessen hier bestellen.

Haal de herfst in huis met de digitale muzieklessen van Muziwijsjes! De herfstlessen kosten nu tijdelijk maar 10 euro en zijn te bekijken tot 21 december 4 digitale muzieklessen.

De lessen duren 40-45 minuten. Na de les gaat iedereen weer naar huis. Tussen de groepslessen zit 20 minuten zodat de groepen elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Kom maximaal 5 minuten van te voren naar de les en ga na de les weer naar huis. Zo komen de groepen elkaar niet tegen. In de tijd tussen de groepen wordt de ruimte extra gelucht en worden contactoppervlaktes opnieuw schoongemaakt.

Kosten

De kosten voor een cursus van 8 lessen zijn 68 euro. Ook krijg je gedurende de cursus toegang tot een digitale muziekles zodat je kind ook thuis een muziekles kan beleven.

Per groep is er plek voor maximaal 7-8 volwassenen deelnemers. Het is daarom niet mogelijk om met meer dan 1 volwassene met je (klein)kind(eren) naar de les te komen. Let op: Bij deze cursus is er geen inhaalles. Ouders die een les missen, krijgen een extra digitale muziekles toegestuurd. Mis je 2 of meer lessen? Dan kun je vanaf de tweede gemiste les deze les(sen) op zaterdag inhalen in september of oktober. Verzoek is wel dat je je (indien mogelijk) tijdig afmeldt voor de lessen die je mist.

Losse lessen

Geen mogelijkheid om met een cursus mee te doen? Op zaterdagen is er regelmatig de mogelijkheid om mee te doen met losse lessen. De eerstvolgende lessen zijn op 11 december. Aanmelden gaat via het inschrijfformulier. 

Als er plek is, kun je ook doordeweeks met losse lessen meedoen. Ook in volle groepen komt er regelmatig een plekje vrij om een losse les mee te doen. Dit wordt via Facebook.com/muziwijs aangekondigd. Je kan me ook via de website een bericht sturen en daarin aangeven op welke dag(en) je zou kunnen, dan krijg je persoonlijk een appje als er plek is. 

De kosten van losse lessen (doordeweeks en op zaterdag) zijn 10 euro per les.

Broertjes en zusjes

Heb je meer kinderen? Je bent welkom om met meerdere kinderen mee te doen met de lessen. Vaak is het leuk om mee te doen met de leeftijdsgroep van het oudste kind. Als dit slecht uitkomt met bijvoorbeeld de slaap/voedingstijden van het jongste kind, dan kun je ook voor een andere groep kiezen.

Babybroertjes en -zusjes tot een leeftijd van 9 maanden (bij de start van de cursus) kunnen gratis meekomen. Voor kinderen tussen de 9 en 12 maanden zijn de kosten 30% van het cursusgeld. Voor broertjes en zusjes van 12 maanden en ouder zijn de kosten 45% van het cursusgeld. Voorwaarde voor de korting is wel dat alle kinderen uit hetzelfde gezin met één ouder meekomen.

Per groep is er plek voor 7/8 ouders en maximaal 10 kinderen. Broertjes en zusjes onder de 9 maanden worden niet meegeteld.

Coronamaatregelen

Let op! Door de verscherpte coronamaatregelen moeten cursisten ouder dan 18 jaar over een geldige QR code beschikken.

Muziwijs geeft af en toe een muzikale bijeenkomst voor (groot)ouders en hun peuter in de buitenlucht waaraan iedereen kan deelnemen. Heb je interesse in de buitenlessen? Mail naar fleur@muziwijs.nl.

 

Dreumesgroep op maandag HERFST/SINT/WINTER/KERSTCURSUS (1 plekje vrij, instromen kan!)

• 1 tot 2,5 jaar
• 9:10 tot 9:50 uur
• Maandag 8, 15 en 29 november 13 en 20 december, 10, 17 en 24 januari

Peutergroep op maandag HERFST/SINT/WINTER/KERSTCURSUS (VOL)

• 2 tot 4 jaar
• 10.10-10.50
• Maandag 8, 15, 22 en 29 november, 13 en 20 december, 10, 17 januari. Reservedatum: 24 januari

Extra peutergroep op woensdag HERFST/SINT/WINTER/KERSTCURSUS (VOL)

• 1,5 tot 4 jaar
• 9:00 tot 9:40 uur
• Woensdag: 10, 17 en 24 november, 1 en 15 en 22 december, 12 en 19 januari. Reservedatum: 26 januari

Dreumesgroep op woensdag HERFST/SINT/WINTER/KERSTCURSUS (VOL)

• 9 maanden tot 1,5 jaar
• 10:05 tot 10:45 uur
• Woensdag: 10, 17 en 24 november, 1 en 15 en 22 december, 12 en 19 januari. Reservedatum: 26 januari

Peutergroep op woensdag HERFST/SINT/WINTER/KERSTCURSUS (VOL)

• 2,5 tot 4 jaar
• 11:05 tot 11:45 uur
• Woensdag: 10, 17 en 24 november, 1 en 15 en 22 december, 12 en 19 januari. Reservedatum: 26 januari

(Jonge) peutergroep op vrijdag HERFST/SINT/WINTER/KERSTCURSUS

• 16 maanden tot 3 jaar
• 9:15 tot 9:55 uur
• Vrijdag, 12, 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december, 14 en 21 januari. Reservedatum: 28 januari

Peutergroep op vrijdag HERFST/SINT/WINTER/KERSTCURSUS (VOL)

• 2 tot 4 jaar
• 10:05 tot 10:45 uur
• Vrijdag, 12, 19 en 26 november, 3, 10 en 17 december, 14 en 21 januari. Reservedatum: 28 januari

Peutermuziek Thema Kerst op zaterdag 11 december

• (bijna) 2 tot 4 jaar
• 9:30 tot 10:10 uur
• 11 december

Aanmelden


Bezig met verzenden...

Djembé Workshops


De djembé is een geweldig instrument om mensen samen te brengen en als groep plezier te beleven. In een ontspannen sfeer kan iedereen zich muzikaal uitleven en zijn groepen al snel in staat om swingende ritmes te spelen. Muzikale vaardigheid of voorkennis zijn niet vereist. Plezier gegarandeerd!

Muziwijs geeft workshops djembé aan alle leeftijden en heeft ervaring met het geven van workshops voor teambuilding, vriendengroepen, familiedagen, kinderfeestjes en basisscholen.

Heeft u interesse in een workshop djembé? Twijfel dan niet om contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Begeleiding


Muziwijs biedt verschillende vormen van begeleiding en heeft ervaring met uiteenlopende methoden, zoals ABA (Aplied Behavioural Analyses) en competentiegericht werken.

Heeft u interesse in begeleiding op maat? Twijfel dan niet om contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Projecten


Wil je graag als bedrijf, school of particulier een muzikaal project opzetten en zoek je daarbij muzikale begeleiding of ondersteuning?

Muziwijs begeleid muzikale ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen en liedcompositieprojecten, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsthema of afscheid.

Muziwijs zet haar kennis, kunde en enthousiasme graag in! Neem voor meer informatie contact op met Muziwijs.

Eerdere projecten


April 2014 – Juni 2014

Een samenwerking waar muziek in zit

Songwritingsproject met ouderen van Stichting Zorggroep Sint Maarten, locatie Gudula te Lochem. Muziwijs heeft samen met meer dan 20 ouderen een lied geschreven, ingestudeerd, opgenomen en uitgevoerd.

Oktober 2012 – December 2012

Kinderopvang Allio maakt muziek

Onder leiding van Muziwijs is een CD opgenomen met een groot aantal kinderliedjes, gezongen en begeleid door Fleur Taken, samen met alle peuters van kinderdagverblijf Allio in Borculo.

2011 – heden

Muziek voor ouderen, peuters en kleuters

Muzikale ontmoetingen tussen ouderen van diverse woonzorgcentra in Ruurlo en Lochem en de peuters van het nabijgelegen kinderdagverblijf of de kleuters van een school uit de omgeving.

Contact


Adres

Muldersweg 3
7261 LG Ruurlo

E-mail

=== === === === === === === === === === === ===

Telefoon


Stuur een bericht aan Muziwijs


Bezig met verzenden...


website & fotografie
simonchristiaanse.com