praktijk voor muziektherapie
muziekles en begeleiding
Muziek
verbindt!

Welkom op de website van Muziwijs!


Muziwijs is in 2011 opgezet door Fleur Taken.

Ik wil graag bijdragen aan de persoonlijke groei en communicatiemogelijkheden van kinderen en volwassenen middels muziek. Ik ga uit van de kracht van ieder individu. Mogelijkheden zijn het uitgangspunt en niet een eventuele diagnose.

In een plezierige, speelse en creatieve omgeving nodig ik iedereen uit om hun kwaliteiten en talenten te ontplooien. Ik zie mensen graag stralen!

Ik ben opgeleid tot muziektherapeut en heb een BSc psychologie. Ik heb brede ervaring met uiteenlopende leeftijden en doelgroepen en zet mij actief in voor het verdiepen en verbreden van mijn professionele vaardigheden.

Curriculum Vitae Fleur Taken


Opleidingen


Creatieve Therapie: Muziek
Hogeschool Utrecht
2005 – 2009

Bachelor Psychologie
Universiteit Utrecht
2004 – 2010

Werkervaring


Eigenaar
Muziwijs
2011 – heden

Redactielid
Tijdschrift voor vaktherapie
2011 – heden

Muziektherapeut
Justitiële Jeugdinstelling LSG-Rentray, Lelystad
2011 – 2013

Muziektherapeut
Psychiatrische kinderkliniek van het Erasmus MC, Rotterdam
2009 – 2010

Muziektherapeut
Rotterdams Medisch Paedologisch Instituut
2009 – 2010

Trainer op gebied van gedrag, taal en spel volgens de principes van Applied Behaviour analyses (ABA) methode
2007 – 2012

Muziekbegeleider van een band voor volwassenen met een verstandelijke beperking te Amersfoort.
2008 – 2009

Stagiaire muziektherapie
Vosseveld, kinderpsychiatrische afdeling van het UMC Utrecht te Soest.
2007 – 2008

Muziektherapie


Bij muziektherapie wordt muziek ingezet om mensen te helpen op motorisch, emotioneel, sociaal of cognitief gebied. Er kan muziek worden beluisterd maar meestal wordt actief muziek gemaakt. Denk hierbij aan zingen, songwriting, het spelen op activerende of rustgevende instrumenten, improvisaties en muzikale rollenspelen.

Het is niet belangrijk dat de cliënt muzikaal is of al een instrument kan bespelen. Bij muziektherapie ligt de nadruk op de muzikale vormgeving en de beleving en minder op technische beheersing. De mogelijkheden van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Doelen


Door zelf muziek te (durven) maken, kunnen gevoelens worden geuit, groeit het zelfvertrouwen en kunnen allerlei vaardigheden op speelse wijze worden geoefend. Hieronder staan per gebied enkele therapiedoelen genoemd. De doelen worden in nauw overleg met ouders/verzorgers en/of andere behandelaars opgesteld.

Doelen op emotioneel gebied

• Zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren
• Leren uiten van emoties
• Leren omgaan met spanning en boosheid
• Faalangst verminderen

Doelen op sociaal gebied

• Communicatie stimuleren
• Sociale vaardigheden opdoen en uitbreiden
• Assertiviteit vergroten

Doelen op cognitief gebied

• Concentratie verbeteren
• Spraak- en taalontwikkeling stimuleren
• Executieve functies trainen (bijv. geheugenfuncties)

Doelen op motorisch gebied

• Fijne en grove motoriek stimuleren
• Lichaamshouding verbeteren
• Spierspanning verminderen

Doelgroepen


Kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Voor de meeste kinderen is spel de meest prettige en natuurlijke manier om de dingen die ze mee maken te verwerken en zich te ontwikkelen. Veel kinderen hebben bovendien een interesse in muziek. Muziektherapie sluit dan ook goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Tijdens muziektherapie kunnen kinderen al spelend gevoelens en ervaringen uiten en verwerken. Ook worden allerlei sociale, cognitieve en motorische vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. Het zelfvertrouwen groeit en de kinderen ervaren het plezier van samenspel.
Muziwijs heeft ervaring met autisme, ADHD, gedragsstoornissen, leerstoornissen, communicatiestoornissen en hechtingsstoornissen.

Mensen met een verstandelijke beperking

Muziektherapie kan aansluiten bij elk cognitief- of ontwikkelingsniveau en geeft mensen de mogelijkheid om zich zonder woorden te uiten en te communiceren met anderen. De nadruk ligt op doen en ervaren en minder op praten. Dit maakt muziektherapie bij uitstek geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een ernstige meervoudige beperking

Muziek geeft mensen een stem en geeft zelfs de meeste geïsoleerde mensen een prettige ervaring en mogelijkheid tot sociaal contact. Muziwijs beschikt over diverse belevings- en ervaringsgerichte instrumenten die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met een meervoudige beperking.

Mensen met dementie

Muziek activeert veel meer hersendelen dan taal waardoor mensen met dementie vaak beter reageren op muziek. Tot in de laatste stadia van dementie kan muziek mensen nog bereiken en een sociaal of emotioneel isolement doorbreken. Door muziek te luisteren of muziek te maken, nemen gedragsproblemen en onrust af en kunnen ontspanning, rust en contact ontstaan.

Baby- en peutermuziek


Kinderen zijn dol op muziek! Door je kindje al vroeg in aanraking te laten komen met muziek, kan het zijn natuurlijk aanleg voor muziek verder ontwikkelen. Ook is bewezen dat muziek veel andere ontwikkelingsgebieden stimuleert, zoals taal- en spraak en de motoriek. Samen bezig zijn met muziek is dus niet alleen erg leuk maar ook heel leerzaam.

Muziwijs biedt muziekcursussen voor (groot)ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook geeft Muziwijs muzieklessen op kinderdagverblijven en verzorgt Muziwijs muziekactiviteiten voor kinderfeestjes.

Meer informatie


Kinderen houden van muziek!

Muziek trekt de aandacht, prikkelt de verbeelding en zet aan tot dans en beweging. Door samen muziek te maken worden alle ontwikkelingsgebieden van je kind gestimuleerd. Muziek nodigt kinderen uit om zich te focussen en te concentreren en liedjes en versjes verbeteren het spraak- en taalvermogen. Door het groepsgewijs muziek maken, oefenen de kinderen spelenderwijs met sociale vaardigheden zoals op je beurt wachten en het delen van spelmateriaal.

Ervaren en beleven

De cursussen van Muziwijs bestaan uit een gevarieerd en interactief aanbod van versjes, liedjes en muziek- en bewegingsspelletjes. Er zijn belletjes, eitjes, xylofoons en trommels en grotere instrumenten zoals piano en gitaar. Spelenderwijs komen muzikale tegenstellingen aan bod zoals hoog en laag, snel en langzaam en hard en zacht. De lessen volgen de seizoenen van het jaar. In de herfst zijn we hoge bomen met vallende blaadjes. Als het sneeuwt, maken we een muzikale rit met de arrenslee en in het voorjaar zijn we jonge eendjes op weg naar de vijver. De lessen zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

Vaste opbouw

In de cursussen worden veel activiteiten herhaald zodat de kinderen de tijd hebben om alles op te nemen en te verwerken. Aan het begin van de les verwelkomt Bellebeertje alle kinderen en de les wordt afgesloten met het afscheidsliedje. Het opruimen gebeurt onder het zingen van een opruimliedje. Door de herkenning ontstaat overzicht en voelen de kinderen zich veilig.

Kijken, luisteren en meedoen

Het beleven en plezier ervaren staan voorop en de kinderen kunnen op hun eigen manier meedoen aan de les. Het ene kind wil direct meespelen, terwijl het andere kind liever eerst luistert of het spelmateriaal wil onderzoeken. Er zijn ook kinderen die zo druk zijn met observeren dat ze pas thuis alles gaan nadoen.


Najaarslessen 2022

Kom meedoen met de muzieklessen voor dreumesen en peuters in Ruurlo en beleef met je (klein)kind waardevolle, mooie muzikale momenten! 

In een lessenreeks van 12 groepslessen en 6 digitale muzieklessen maken we een muzikale reis langs de seizoenen en feestdagen. Bij goed weer is de eerste les van het jaar in de tipi. De daaropvolgende lessen zijn in onze sfeervolle muziekschuur.

We starten met liedjes over de nazomer en gaan waggelen als eendjes op weg naar de vijver. Zodra het kouder wordt en de dagen korter, kruipen de kinderen in het kabouterhuisje en zingen we over hoge bomen en vallende blaadjes. Daarna is het tijd voor Sinterklaasliedjes. We maken het geluid van de stoomboot op de melodica, het geluid van de zee laten we horen met de ocean drum en trippelende paardenvoetjes spelen we op de houten agogo's. We sluiten de lessenreeks af met sfeervolle kerstlessen waarbij we schudden met de belletjes en luisteren naar de klanken van de harp. 

De najaarscursussen in Ruurlo bestaan uit 12 groepslessen + 6 digitale muzieklessen (ter waarde van 20 euro)). Je kunt meedoen op maandag, woensdag of vrijdag. De lessen duren 40 minuten en vinden plaats in de sfeervolle praktijkruimte aan de Muldersweg 3 in Ruurlo.

Op woensdag start er vanaf november een extra cursusgroep. Deze cursus bestaat uit 6 lessen en de kosten hiervan zijn 55 euro. Bij deze cursus krijg je 3 digitale muzieklessen (twv 10 euro) die een mooie aanvulling zijn op de groepslessen. 

Thuis meedoen met de muzieklessen? 

Muziwijs heeft ook een digitale lessenserie over de herfst. Deze is te vinden op www.muziwijsjes.nl.

Kosten en gemiste lessen

De kosten van de cursus zijn 105 euro. De cursus bestaat uit 12 groepslessen en 6 digitale videolessen die je gedurende de cursus thuis zo vaak kunt doen als je wil. Als de groepen niet vol zitten, is het mogelijk om later in te stromen en/of minder lessen af te nemen. Je betaalt dan achteraf per gevolgde les en er geldt het tarief van een losse les (10 euro per les). Je kunt dit op het aanmeldformulier aangeven onder het kopje 'opmerkingen'. Het aanmeldformulier vind je onder het kopje 'Aanmelden'. 

Doe je met de hele cursus mee en mis je een les? Zolang er plek is, kun je een gemiste les inhalen op een andere lesdag of op een zaterdag. Mis je lessen door bijzondere omstandigheden? Dan is overleg altijd mogelijk. 

Per groep is er plek voor maximaal 7 volwassenen. Het is daarom niet mogelijk om met meer dan 1 volwassene met je (klein)kind(eren) naar de les te komen.

Losse lessen

Geen mogelijkheid om met een cursus mee te doen?

 Als er plek is, kun je ook doordeweeks met een losse les meedoen. Ook in volle groepen komt er regelmatig een plekje vrij om een losse les mee te doen. Dit wordt dan via Facebook.com/muziwijs aangekondigd. Heb je geen Facebook? Mail dan naar fleur@muziwijs dat je graag een keer mee wil doen, en dan ontvang je via whatsapp bericht als er plek is. 

Af en toe zijn er op zaterdag ook muzieklessen. De eerst volgende lessen zijn gepland op zaterdag 10 september en zaterdag 15 oktober. Opgeven voor deze lessen kan met de knop 'Aanmelden'. 

De kosten van losse lessen (doordeweeks en op zaterdag) zijn 10 euro per les.

Broertjes en zusjes

Heb je meer kinderen? Je bent welkom om met meerdere kinderen mee te doen met de lessen. Vaak is het leuk om mee te doen met de leeftijdsgroep van het oudste kind. Als dit slecht uitkomt met bijvoorbeeld de slaap/voedingstijden van het jongste kind, dan kun je ook voor een andere groep kiezen.

Babybroertjes en -zusjes tot een leeftijd van 9 maanden (bij de start van de cursus) kunnen gratis meekomen. Voor kinderen tussen de 9 en 12 maanden zijn de kosten 30% van het cursusgeld. Voor broertjes en zusjes van 12 maanden en ouder zijn de kosten 45% van het cursusgeld. Voorwaarde voor de korting is wel dat alle kinderen uit hetzelfde gezin met één ouder meekomen.

Per groep is er plek voor 7 ouders en maximaal 10 kinderen. Broertjes en zusjes onder de 9 maanden worden niet meegeteld.

Betaling 

Voorafgaand aan de lessen ontvang je een factuur. Na betaling is de inschrijving definitief. 

Corona en betaling

Per groep is er plek voor maximaal 7 volwassenen. Met deze groepsgrootte is het mogelijk dat de ouders - indien hiertoe wordt opgeroepen- onderling afstand houden. Mochten de cursussen door een lockdown niet helemaal kunnen worden afgemaakt, dan wordt eind december bekeken hoeveel lessen je hebt gevolgd. Voor de 6 digitale lessen wordt dan 10 euro gerekend en daar bovenop wordt per gevolgde les, 10 euro gerekend. Het resterende lesgeld krijg je vervolgens teruggestort. Dus mocht je 7 lessen hebben kunnen volgen totdat er een lockdown zou komen, dan krijg je 105-80= 25 euro teruggestort. Dit betekent  ook dat als cursisten 10 groepslessen of meer hebben kunnen volgen, er geen geld wordt teruggestort. De digitale muzieklessen krijg je bij de start van de cursus en deze blijven ook beschikbaar bij een eventuele lockdown. 

Najaarscursus Dreumemuziek op maandag (VOL)

• 1 tot 2,5 jaar
• 9.00 uur tot 9.40uur
• 29 augustus, 12, 19, 26 september, 10, 17, 31 oktober, 7, 14 en 21 november, 12 en 19 december (inhaaldata bij ziekte docent: 3 oktober, 5 december en 9 januari)

Najaarscursus peutermuziek op maandag (VOL)

• 2,5 tot 4 jaar
• 9.50 tot 10.30 uur
• 29 augustus, 12, 19, 26 september, 10, 17, 31 oktober, 7, 14 en 21 november, 12 en 19 december (inhaaldata bij ziekte docent: 3 oktober, 5 december en 9 januari)

Najaarscursus vroege peutergroep op woensdag (VOL)

• 2 tot 4 jaar
• 9:00 tot 9:40 uur
• 31 augustus, 7, 14, 21 september, 5, 19 oktober, 2, 16, 23 en 30 november, 14 en 21 december (inhaaldata bij ziekte docent 12 oktober, 7 december en 11 januari)

Najaarscursus dreumesmuziek op woensdag (VOL)

• 12 maanden tot 2 jaar
• 9:50 tot 10:30
• 31 augustus, 7, 14, 21 september, 5, 19 oktober, 2, 16, 23 en 30 november, 14 en 21 december (inhaaldata bij ziekte docent 12 oktober, 7 december en 11 januari)

Najaarscursus dreumesmuziek op vrijdag (VOL)

• 1 tot 2,5 jaar
• 8:55 uur tot 9.35 uur
• vrijdag 26 augustus, 2, 9, 16, 23 september, 7, 14 oktober, 4, 18, 25 november, 9 en 16 december (inhaaldata bij ziekte docent 11 november en 13 januari)

Najaarscursus peutermuziek op vrijdag (VOL)

• 2,5 tot 4 jaar
• 9:50 tot 10:30 uur
• vrijdag 26 augustus, 2, 9, 16, 23 september, 7, 14 oktober, 4, 18, 25 november, 9 en 16 december (inhaaldata bij ziekte docent 11 november en 13 januari)

6-weekse cursus Dreumes/Peutermuziek op woensdag vanaf 2 november

• 1 tot 4 jaar
• 8.50 uur vroege peutergroep, 9.45 dreumesgroep, 10.40 tweede peutergroep
• 2, 16, 23 en 30 november, 14 en 21 december (inhaaldata bij ziekte docent 7 december en 11 januari)

Dreumesmuziek op zaterdag 10 september

• 1 tot 2,5 jaar
• 9:00 tot 9:40 uur (bij onvoldoende aanmeldingen voor 2 groepen is er 1 les om 9.30 uur)
• 10 september

Peutermuziek op zaterdag 10 september

• 2,5 tot 4 jaar
• 09:50-10:30
• 10 september

Dreumesmuziek op zaterdag 15 oktober

• 1 tot 2,5 jaar
• 9:00 tot 9:40 uur (bij onvoldoende aanmeldingen voor 2 groepen is er 1 lesgroep om 9.30)
• 15 oktober

Peutermuziek op zaterdag 15 oktober

• 2,5 tot 4 jaar
• 09:50-10:30
• 15 oktober

Aanmelden


Bezig met verzenden...

Djembé Workshops


De djembé is een geweldig instrument om mensen samen te brengen en als groep plezier te beleven. In een ontspannen sfeer kan iedereen zich muzikaal uitleven en zijn groepen al snel in staat om swingende ritmes te spelen. Muzikale vaardigheid of voorkennis zijn niet vereist. Plezier gegarandeerd!

Muziwijs geeft workshops djembé aan alle leeftijden en heeft ervaring met het geven van workshops voor teambuilding, vriendengroepen, familiedagen, kinderfeestjes en basisscholen.

Heeft u interesse in een workshop djembé? Twijfel dan niet om contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Begeleiding


Muziwijs biedt verschillende vormen van begeleiding en heeft ervaring met uiteenlopende methoden, zoals ABA (Aplied Behavioural Analyses) en competentiegericht werken.

Heeft u interesse in begeleiding op maat? Twijfel dan niet om contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Projecten


Wil je graag als bedrijf, school of particulier een muzikaal project opzetten en zoek je daarbij muzikale begeleiding of ondersteuning?

Muziwijs begeleid muzikale ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen en liedcompositieprojecten, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsthema of afscheid.

Muziwijs zet haar kennis, kunde en enthousiasme graag in! Neem voor meer informatie contact op met Muziwijs.

Eerdere projecten


April 2014 – Juni 2014

Een samenwerking waar muziek in zit

Songwritingsproject met ouderen van Stichting Zorggroep Sint Maarten, locatie Gudula te Lochem. Muziwijs heeft samen met meer dan 20 ouderen een lied geschreven, ingestudeerd, opgenomen en uitgevoerd.

Oktober 2012 – December 2012

Kinderopvang Allio maakt muziek

Onder leiding van Muziwijs is een CD opgenomen met een groot aantal kinderliedjes, gezongen en begeleid door Fleur Taken, samen met alle peuters van kinderdagverblijf Allio in Borculo.

2011 – heden

Muziek voor ouderen, peuters en kleuters

Muzikale ontmoetingen tussen ouderen van diverse woonzorgcentra in Ruurlo en Lochem en de peuters van het nabijgelegen kinderdagverblijf of de kleuters van een school uit de omgeving.

Contact


Adres

Muldersweg 3
7261 LG Ruurlo

E-mail

=== === === === === === === === === === === ===

Telefoon


Stuur een bericht aan Muziwijs


Bezig met verzenden...


website & fotografie
simonchristiaanse.com