praktijk voor muziektherapie
muziekles en begeleiding
Muziek
verbindt!

Welkom op de website van Muziwijs!


Muziwijs is in 2011 opgezet door Fleur Taken.

Ik wil graag bijdragen aan de persoonlijke groei en communicatiemogelijkheden van kinderen en volwassenen middels muziek. Ik ga uit van de kracht van ieder individu. Mogelijkheden zijn het uitgangspunt en niet een eventuele diagnose.

In een plezierige, speelse en creatieve omgeving nodig ik iedereen uit om hun kwaliteiten en talenten te ontplooien. Ik zie mensen graag stralen!

Ik ben opgeleid tot muziektherapeut en heb een BSc psychologie. Ik heb brede ervaring met uiteenlopende leeftijden en doelgroepen en zet mij actief in voor het verdiepen en verbreden van mijn professionele vaardigheden.

Curriculum Vitae Fleur Taken


Opleidingen


Creatieve Therapie: Muziek
Hogeschool Utrecht
2005 – 2009

Bachelor Psychologie
Universiteit Utrecht
2004 – 2010

Werkervaring


Eigenaar
Muziwijs
2011 – heden

Redactielid
Tijdschrift voor vaktherapie
2011 – heden

Muziektherapeut
Justitiële Jeugdinstelling LSG-Rentray, Lelystad
2011 – 2013

Muziektherapeut
Psychiatrische kinderkliniek van het Erasmus MC, Rotterdam
2009 – 2010

Muziektherapeut
Rotterdams Medisch Paedologisch Instituut
2009 – 2010

Trainer op gebied van gedrag, taal en spel volgens de principes van Applied Behaviour analyses (ABA) methode
2007 – 2012

Muziekbegeleider van een band voor volwassenen met een verstandelijke beperking te Amersfoort.
2008 – 2009

Stagiaire muziektherapie
Vosseveld, kinderpsychiatrische afdeling van het UMC Utrecht te Soest.
2007 – 2008

Muziektherapie


Bij muziektherapie wordt muziek ingezet om mensen te helpen op motorisch, emotioneel, sociaal of cognitief gebied. Er kan muziek worden beluisterd maar meestal wordt actief muziek gemaakt. Denk hierbij aan zingen, songwriting, het spelen op activerende of rustgevende instrumenten, improvisaties en muzikale rollenspelen.

Het is niet belangrijk dat de cliënt muzikaal is of al een instrument kan bespelen. Bij muziektherapie ligt de nadruk op de muzikale vormgeving en de beleving en minder op technische beheersing. De mogelijkheden van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Doelen


Door zelf muziek te (durven) maken, kunnen gevoelens worden geuit, groeit het zelfvertrouwen en kunnen allerlei vaardigheden op speelse wijze worden geoefend. Hieronder staan per gebied enkele therapiedoelen genoemd. De doelen worden in nauw overleg met ouders/verzorgers en/of andere behandelaars opgesteld.

Doelen op emotioneel gebied

• Zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren
• Leren uiten van emoties
• Leren omgaan met spanning en boosheid
• Faalangst verminderen

Doelen op sociaal gebied

• Communicatie stimuleren
• Sociale vaardigheden opdoen en uitbreiden
• Assertiviteit vergroten

Doelen op cognitief gebied

• Concentratie verbeteren
• Spraak- en taalontwikkeling stimuleren
• Executieve functies trainen (bijv. geheugenfuncties)

Doelen op motorisch gebied

• Fijne en grove motoriek stimuleren
• Lichaamshouding verbeteren
• Spierspanning verminderen

Doelgroepen


Kinderen met een ontwikkelingsstoornis

Voor de meeste kinderen is spel de meest prettige en natuurlijke manier om de dingen die ze mee maken te verwerken en zich te ontwikkelen. Veel kinderen hebben bovendien een interesse in muziek. Muziektherapie sluit dan ook goed aan bij de belevingswereld van kinderen. Tijdens muziektherapie kunnen kinderen al spelend gevoelens en ervaringen uiten en verwerken. Ook worden allerlei sociale, cognitieve en motorische vaardigheden spelenderwijs gestimuleerd. Het zelfvertrouwen groeit en de kinderen ervaren het plezier van samenspel.
Muziwijs heeft ervaring met autisme, ADHD, gedragsstoornissen, leerstoornissen, communicatiestoornissen en hechtingsstoornissen.

Mensen met een verstandelijke beperking

Muziektherapie kan aansluiten bij elk cognitief- of ontwikkelingsniveau en geeft mensen de mogelijkheid om zich zonder woorden te uiten en te communiceren met anderen. De nadruk ligt op doen en ervaren en minder op praten. Dit maakt muziektherapie bij uitstek geschikt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met een ernstige meervoudige beperking

Muziek geeft mensen een stem en geeft zelfs de meeste geïsoleerde mensen een prettige ervaring en mogelijkheid tot sociaal contact. Muziwijs beschikt over diverse belevings- en ervaringsgerichte instrumenten die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met een meervoudige beperking.

Mensen met dementie

Muziek activeert veel meer hersendelen dan taal waardoor mensen met dementie vaak beter reageren op muziek. Tot in de laatste stadia van dementie kan muziek mensen nog bereiken en een sociaal of emotioneel isolement doorbreken. Door muziek te luisteren of muziek te maken, nemen gedragsproblemen en onrust af en kunnen ontspanning, rust en contact ontstaan.

Baby- en peutermuziek


Kinderen zijn dol op muziek! Door je kindje al vroeg in aanraking te laten komen met muziek, kan het zijn natuurlijk aanleg voor muziek verder ontwikkelen. Ook is bewezen dat muziek veel andere ontwikkelingsgebieden stimuleert, zoals taal- en spraak en de motoriek. Samen bezig zijn met muziek is dus niet alleen erg leuk maar ook heel leerzaam.

Muziwijs biedt muziekcursussen voor (groot)ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. Ook geeft Muziwijs muzieklessen op kinderdagverblijven en verzorgt Muziwijs muziekactiviteiten voor kinderfeestjes.

Meer informatie


Kinderen houden van muziek!

Muziek trekt de aandacht, prikkelt de verbeelding en zet aan tot dans en beweging. Door samen muziek te maken worden alle ontwikkelingsgebieden van je kind gestimuleerd. Muziek nodigt kinderen uit om zich te focussen en te concentreren en liedjes en versjes verbeteren het spraak- en taalvermogen. Door het groepsgewijs muziek maken, oefenen de kinderen spelenderwijs met sociale vaardigheden zoals op je beurt wachten en het delen van spelmateriaal.

Ervaren en beleven

De cursussen van Muziwijs bestaan uit een gevarieerd en interactief aanbod van versjes, liedjes en muziek- en bewegingsspelletjes. Er zijn belletjes, eitjes, xylofoons en trommels en grotere instrumenten zoals piano en gitaar. Spelenderwijs komen muzikale tegenstellingen aan bod zoals hoog en laag, snel en langzaam en hard en zacht. De lessen volgen de seizoenen van het jaar. In de herfst zijn we hoge bomen met vallende blaadjes. Als het sneeuwt, maken we een muzikale rit met de arrenslee en in het voorjaar zijn we jonge eendjes op weg naar de vijver. De lessen zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

Vaste opbouw

In de cursussen worden veel activiteiten herhaald zodat de kinderen de tijd hebben om alles op te nemen en te verwerken. Aan het begin van de les verwelkomt Bellebeertje alle kinderen en de les wordt afgesloten met het afscheidsliedje. Het opruimen gebeurt onder het zingen van een opruimliedje. Door de herkenning ontstaat overzicht en voelen de kinderen zich veilig.

Kijken, luisteren en meedoen

Het beleven en plezier ervaren staan voorop en de kinderen kunnen op hun eigen manier meedoen aan de les. Het ene kind wil direct meespelen, terwijl het andere kind liever eerst luistert of het spelmateriaal wil onderzoeken. Er zijn ook kinderen die zo druk zijn met observeren dat ze pas thuis alles gaan nadoen.


Lesaanbod


Helaas zijn groepslessen al vanaf 15 december 2020 niet toegestaan. Dit geldt in ieder geval tot 22 april 2021.

Digitale muzieklessen op www.muziwijsjes.nl

Omdat groepslessen nog niet zijn toegestaan, biedt Muziwijs leerzame en interactieve digitale muzieklessen aan voor kinderen van 1 tot 5 jaar. Voor meer informatie kun je kijken op www.muziwijsjes.nl.

In de vrolijke en leerzame digitale lessen op www.muziwijsjes.nl wordt je kind uitgenodigd om zelf mee te doen. Geen passieve schermtijd maar een educatief moment. Met vertrouwde en nieuwe liedjes die aansluiten bij het stembereik en zangtempo van jonge kinderen.

Zodra er weer groepslessen mogelijk zijn, zullen deze in Ruurlo plaatsvinden op maandag- en woensdagmorgen en eventueel ook op vrijdagmorgen en eens per maand op zaterdagochtend.

Naast de lessen in Ruurlo geeft Muziwijs elke 4e week losse muzieklessen bij buurtcentrum het Wilde Westen in Utrecht. Meer info op www.hetwildewesten.nl/activiteit/muziwijsjes.

Voorrang Muziwijsjesdeelnemers bij groepslessen

Ouders uit de buurt van Ruurlo en Utrecht die vanaf januari 2021 een of meerdere digitale cursussen hebben gevolgd, krijgen als eerste de gelegenheid om zich in te schrijven voor de groepslessen. Zij kunnen zich dan tijdig en met korting inschrijven voor de groepslessen.

Zomercursussen 2021


Muziwijs biedt korte zomercursussen aan van 4 lessen. We zingen zomerse liedjes, gaan dansen als eendjes, we duiken samen in de zee en de kinderen ontdekken de zomerse klanken van instrumenten zoals de marimba, kora en ocean drum.

De groepslessen in Ruurlo duren 40 minuten en vinden plaats in de sfeervolle praktijkruimte aan de Muldersweg 3 in Ruurlo. Wil je zeker zijn van een plekje? Schrijf je dan hieronder in voor een cursus. Graag tot ziens!

COVID-19 aanpassingen

In deze Corona-periode zijn we genoodzaakt om de lessen wat aan te passen. Per groep is er slechts plek voor 6 volwassenen, zodat volwassenen onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. Volgens de corona-regels is het verplicht een mondkapje te dragen totdat je op je plek zit. Na afloop van les 1, 2 en 3 is er geen koffiemoment. Les 4 vindt plaats in de tuin, in de tipi (indianentent) met na afloop een kopje koffie in de tuin.

Kom niet te vroeg naar de les en ga na de les weer naar huis. Zo komen de groepen elkaar niet tegen. In de tijd tussen de groepen wordt de ruimte extra gelucht en worden contactoppervlaktes opnieuw schoongemaakt.

Kosten

De kosten voor een cursus van 4 lessen zijn 37,50 euro. De extra kosten voor een tweede kind die meekomt met dezelfde ouder zijn 3 euro per les. Babybroertjes en -zusjes tot de leeftijd van 9 maanden (bij aanvang van de cursus) kunnen gratis mee komen als hun broer of zus meedoet met de dreumes- of peutergroep. Wel graag even vermelden bij de opgave.

Per groep is er plek voor maximaal 6 volwassenen deelnemers. Het is daarom niet mogelijk om met meer dan 1 volwassene met je (klein)kind(eren) naar de les te komen.

Let op: Bij deze cursus is er geen inhaalles. Ouders die een les missen, krijgen twee digitale muzieklessen toegestuurd.

Op zaterdag 12 juni is er een losse muziekles. De kosten hiervan zijn 10 euro. Bij voldoende belangstelling zullen er meer data gepland worden.

Baby/dreumesgroep op maandag (instromen kan, 2 plekken vrij)

• 9 maanden tot 18 maanden
• 9:00 tot 9:40 uur
• Maandag 14, 21 en 28 juni en 5 juli

Dreumesgroep op maandag (VOL)

• 18 maanden tot 2,5 jaar
• 10:05-10:45
• Maandag 14, 21 en 28 juni en 5 juli

Peutergroep op maandag (VOL)

• 2,5 tot 4 jaar
• 11:10 tot 11:50 uur
• Maandag 14, 21 en 28 juni en 5 juli

Extra peutergroep op woensdag (instromen kan, 1 plek voor volwassene+kind(eren)

• 2,5 tot 4 jaar
• 9:00 tot 9:40 uur
• Woensdag 16, 23 en 30 juni en 7 juli

Dreumesgroep op woensdag (VOL)

• 16 maanden tot 2,5 jaar
• 10:05 tot 10:45 uur
• Woensdag 16, 23 en 30 juni en 7 juli

Peutergroep op woensdag (instromen kan, 1 plek voor volwassene+kind(eren)

• 2,5 tot 4 jaar
• 11:10 tot 11:50 uur
• Woensdag 16, 23 en 30 juni en 7 juli

Dreumesgroep op vrijdag (VOL)

• 12 maanden tot 2,5 jaar
• 9:00 tot 9:40 uur
• vrijdag 11 en 18 juni en vrijdag 2 en 9 juli

Peutergroep op vrijdag (VOL)

• 2,5 tot 4 jaar
• 10:05 tot 10:45 uur
• vrijdag 11 en 18 juni en vrijdag 2 en 9 juli

Losse les dreumesmuziek op zaterdag 10 juli

• 1 tot 2,5 jaar
• 9:00 tot 9:45 uur
• 10 juli

Losse Les peutermuziek op zaterdag 10 juli

• 2,5 tot 4 jaar
• 10:05 tot 10:50
• 10 juli

Aanmelden


Bezig met verzenden...

Djembé Workshops


De djembé is een geweldig instrument om mensen samen te brengen en als groep plezier te beleven. In een ontspannen sfeer kan iedereen zich muzikaal uitleven en zijn groepen al snel in staat om swingende ritmes te spelen. Muzikale vaardigheid of voorkennis zijn niet vereist. Plezier gegarandeerd!

Muziwijs geeft workshops djembé aan alle leeftijden en heeft ervaring met het geven van workshops voor teambuilding, vriendengroepen, familiedagen, kinderfeestjes en basisscholen.

Heeft u interesse in een workshop djembé? Twijfel dan niet om contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Begeleiding


Muziwijs biedt verschillende vormen van begeleiding en heeft ervaring met uiteenlopende methoden, zoals ABA (Aplied Behavioural Analyses) en competentiegericht werken.

Heeft u interesse in begeleiding op maat? Twijfel dan niet om contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Projecten


Wil je graag als bedrijf, school of particulier een muzikaal project opzetten en zoek je daarbij muzikale begeleiding of ondersteuning?

Muziwijs begeleid muzikale ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen en liedcompositieprojecten, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsthema of afscheid.

Muziwijs zet haar kennis, kunde en enthousiasme graag in! Neem voor meer informatie contact op met Muziwijs.

Eerdere projecten


April 2014 – Juni 2014

Een samenwerking waar muziek in zit

Songwritingsproject met ouderen van Stichting Zorggroep Sint Maarten, locatie Gudula te Lochem. Muziwijs heeft samen met meer dan 20 ouderen een lied geschreven, ingestudeerd, opgenomen en uitgevoerd.

Oktober 2012 – December 2012

Kinderopvang Allio maakt muziek

Onder leiding van Muziwijs is een CD opgenomen met een groot aantal kinderliedjes, gezongen en begeleid door Fleur Taken, samen met alle peuters van kinderdagverblijf Allio in Borculo.

2011 – heden

Muziek voor ouderen, peuters en kleuters

Muzikale ontmoetingen tussen ouderen van diverse woonzorgcentra in Ruurlo en Lochem en de peuters van het nabijgelegen kinderdagverblijf of de kleuters van een school uit de omgeving.

Contact


Adres

Muldersweg 3
7261 LG Ruurlo

E-mail

=== === === === === === === === === === === ===

Telefoon


Stuur een bericht aan Muziwijs


Bezig met verzenden...


website & fotografie
simonchristiaanse.com